Expandeco

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Wspieramy sklepy internetowe w odnoszeniu zysków na zagranicznych rynkach. Oferujemy obsługę klienta, tłumaczenia i lokalizację stron internetowych, logistykę zwrotną, zakładanie zagranicznych numerów telefonów i kont bankowych. Działamy na kilkunastu rynkach państw środkowej, zachodniej i wschodniej Europy.

EN

We support e-shops in successful business abroad. Our offer: customer service, translations and localizations, reverse logistics, foreign phone numbers and bank accounts set up. We are present on several markets in Central, Western and Eastern Europe.