Kup bilet

Craftware

Na co dzień wdrażają Platformę Salesforce w biznesie oraz wspierają działy IT międzynarodowych korporacji, w rozwoju i utrzymaniu tego narzędzia. Posiadają wiedzę i doświadczenie, aby zarządzać projektem na każdym jego etapie – od analizy, poprzez testy, kończąc na utrzymaniu.

Celem Craftware jest być profesjonalnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym dla klientów, działamy świadomie i zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi oraz etycznymi.