FedEx express

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

FedEx Corp. (NYSE: FDX) świadczy dla klientów oraz firm na całym świecie szeroki zakres usług w zakresie transportu, handlu e-commerce oraz biznesu. Firma oferuje zintegrowane rozwiązania biznesowe za pośrednictwem spółek operacyjnych, współpracujących ze sobą oraz wprowadzających cyfrowe innowacje pod marką FedEx.

EN

FedEx Corp. (NYSE: FDX) provides customers and businesses around the world with a wide range of transportation, e-commerce and business services. The company offers integrated business solutions through operating companies that collaborate and introduce digital innovations under the FedEx brand.