SOLEX B2B

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie i zajmuje się wdrażaniem zaawansowanych systemów B2B i WMS, które są zintegrowane z programami ERP. Oferujemy szereg możliwości, które pozwolą na automatyzację powtarzalnych czynności. Sprawimy, że Twoja firma sprosta większej ilości zamówień, będzie nowoczesna oraz poszerzy zasięg sprzedaży

EN

Our company has many years of experience and deals with the implementation of advanced B2B and WMS systems that are integrated with ERP programs. We offer a number of possibilities that will allow you to automate repetitive activities. We will make your company meet more orders, be modern and expand your sales range.