SMSAPI

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

SMSAPI to platforma do komunikacji mobilnej, w szczególności masowej wysyłki wiadomości SMS, poprzez panel klienta, aplikację mobilną lub prosty i łatwy w integracji interfejs SMS API umożliwiający integrację z systemami informatycznymi m.in. e-commerce lub CRM.

EN

SMSAPI is a bulk SMS messaging service available via the Customer Portal, mobile app or a simple and easy to integrate SMS API enabling integration with IT systems, including e-commerce and CRM platforms.