PROFITCREW

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Zespół Profitcrew to 25 specjalistów z branży, którzy zajmują się w wdrażaniem firm na międzynarodowe platformy. Jesteśmy oficjalnymi partnerami Amazon, Cdiscount, eBay, Kaufland i Otto. Specjalizujemy się w indywidualnym podejściu do marki, a co za tym idzie do prezentacji produktu, przede wszystkim pod kątem treści oferty i pod kątem wizualnym. Jednak naszym największym atutem jest prowadzenie kampanii marketingowych na marketplace’ach, gdzie uchodzimy za jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą agencję w Polsce. Nasi klienci dzięki naszym działaniom generują 200 mln PLN rocznie (rok 2021), a zarządzamy budżetami marketingowymi na poziomie przekraczającym 10 mln PLN w skali roku.

EN

Profitcrew’s team consists of 25 industry professionals who are involved in implementing companies on international platforms. We are official partners of Amazon, Cdiscount, eBay, Kaufland and Otto. We specialize in a personalized approach to branding and therefore product presentation, primarily in terms of the content of the offer and in terms of visuals. However, our greatest asset is running marketing campaigns on marketplaces, where we are regarded as one of the best, if not the best agency in Poland. Our clients, thanks to our activities, generate 200 million PLN per year (year 2021), and we manage marketing budgets of more than 10 million PLN per year