PLATFORMA DETALISTÓW

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

System Spark e-paragon to pierwszy i największy HUB e-paragonów fiskalnych dla biznesu w Polsce w pełni zgodny z regulacjami. Umożliwia wydawanie elektronicznych paragonów fiskalnych zastępujących wersję papierową. Z usługi korzystają już m.in. podmioty z branży cateringowej, spożywczej, medycznej, modowej, księgarskiej czy instytucje finansowe.

EN

Spark e-receipt system is the first and largest fiscal e-receipts HUB for business in Poland, fully compliant with regulations. It enables the issuance of electronic fiscal receipts replacing the paper ones. The service is already used by entities from various industries incl. catering, food, medical, fashion, entertainment and finance.