IDEA commerce S.A

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

IDEA commerce to producent oprogramowania i dostawca rozwiązań pomagających przedsiębiorcom w skutecznej sprzedaży online, w tym systemu do kompleksowego zarządzania i automatyzacji biznesu e-commerce, w pełni funkcjonalnych sklepów internetowych, rekomendacji produktowych opartych o sztuczną inteligencję oraz hostingów z pakietem bezpieczeństwa.

EN

IDEA commerce is a software producer and provider of solutions that help entrepreneurs in effective online sales, including a system for comprehensive management and automation of e-commerce business, fully functional online stores, product recommendations based on artificial intelligence and hosting with a security package.