Ergonode

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Ergonode to platforma PIM SaaS, która ułatwia sprzedawcom tworzenie, zarządzanie i dystrybucję potężnych treści produktowych, aby wspierać szerszą i szybszą skalowalność. Naszą misją jest zmiana sposobu, w jaki zespoły e-commerce wzbogacają produkty o treści. Uporządkuj swoje produkty. Z myślą o zespołach.

EN

Ergonode is a PIM SaaS platform that makes it easy for merchants to create, manage and distribute powerful product content to support wider and faster scalability. Our mission is to change the way how ecommerce teams enrich products with content. Organize your products. With teams in mind