Kup bilet

Biznesplan i kompleksowa pomoc w rozpoczęciu działalności

Fundacja Rex Support Group powstała, by wspierać małych przedsiębiorców oraz ludzi z pasją, którzy dopiero planują otworzyć pierwszy biznes. Członkowie fundacji na własnym przykładzie przekonali się, że zbudowanie pierwszej firmy nie jest łatwe, dlatego podejmują działania mające na celu wesprzeć początkujących przedsiębiorców.

Fundacja oferuje im kompleksowe wsparcie, począwszy od konsultacji w zakresie konstrukcji, wstępnej analizy biznesplanu oraz doradztwa prawnego i księgowego, poprzez możliwość współpracy z ekspertami z branży IT i marketingu, po pomoc w znalezieniu potencjalnych inwestorów z całego świata.

Projekty unijne i startupy

Rex Support Group dodatkowo pomaga w uzyskaniu środków na rozwój nowych firm. Jednym z jej głównych działań jest wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania w ramach projektów z UE na rozwój polskich start-upów z zakresu innowacyjnych technologii.

Fundacja podejmuje także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, prowadząc szkolenia. Dzięki nim przyszli właściciele firm mają okazję poznać różnego rodzaju strategie biznesowe przydatne w prowadzeniu własnej działalności oraz porozmawiać ze specjalistami z obszaru rozwoju przedsiębiorstw.

Tworzenie aplikacji mobilnych

Wśród zrealizowanych przez fundację projektów znajduje się między innymi aplikacja Hercoolios. Ten nowatorski ekologicznie, społecznie, oraz organizacyjnie projekt jest innowacją produktową i technologiczną na skalę światową. Celem aplikacji jest wsparcie pacjentów podczas terapii ruchowych.

https://hercoolios.com/media/explainer-pl.mp4

Hercoolios to aplikacja on-line umożliwiająca wykonywanie w domu ćwiczeń korygujących wady postawy u dzieci. Jej założeniem jest przedstawienie ćwiczeń w formie zabawy, tak żeby maksymalnie zaangażować użytkowników. System wspomaga terapie ruchowe niewymagające bezpośredniego nadzoru fizjoterapeuty – ćwiczenia zalecone do powtarzania w warunkach domowych. Dzięki nim można wyeliminować wady postawy, takie jak: plecy wypukłe i wklęsłe, boczne skrzywienie kręgosłupa, a także płaskostopie, przykurcze mięśniowe i wady rozwojowe. Ćwiczenia rozwijają także koordynację ruchową i poprawiają ogólną sprawność fizyczną. Gry dedykowane są dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi wynikającymi z chorób neurologicznych, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, niedotlenienie poporodowe. Aplikacja umożliwia pełną personalizację gry, ćwiczenia dostosowane są do możliwości ruchowych i poznawczych użytkowników, można też wybrać odpowiedni stopień trudności i określić ilość powtórzeń dla poszczególnych zadań.

Rozwiązanie wykorzystuje analizę ruchów ciała za pomocą kamery i przekłada otrzymany widok ciała na cyfrowy model przestrzenny, dzięki czemu jest w stanie zweryfikować poprawność wykonywanych ćwiczeń. Gra poprzez sugestywną interakcję aktywizuje dzieci, sprawia, że ćwiczenia nie są nudne, a użytkownicy wykonują je z dużą precyzją i zachowują zalecany harmonogram ćwiczeń. Program oferuje także możliwość wyboru wersji językowej, a także wersji dwujęzykowej, aby od najmłodszych lat rozwijać umiejętności językowe. Aplikacja poprzez odpowiednią stymulację wspomaga ćwiczenia dzieci z nadpobudliwością ruchową, ale także tych, które nie wykazują wystarczającej motywacji. Rozwiązanie wspiera kształtowanie zdrowych postaw poprzez systematyczną edukację i utrwalanie aktywności ruchowej u najmłodszych. Ćwiczenia realizowane są poprzez interakcją z komputerowymi grami ruchowymi, przenoszącymi dzieci do bajkowego świata, w którym bohater sterowany jest ruchami dziecka wykonywanymi przed ekranem.

Fabuła gry oraz jej poziomy dostosowane są do wybranej wady, np. sterowanie skrzydłami samolotu za pomocą rąk odpowiada konkretnej wadzie postawy, którą koryguje się tego typu ćwiczeniami. Aplikacja wykorzystuje także wzorce rzeczywistości rozszerzonej i grywalizację. W ten sposób zapewnia utrzymanie odpowiedniej koncentracji, co przekłada się na precyzyjne wykonywanie ruchów oraz ułatwia regularne ćwiczenia w domu, przedszkolu, samodzielnie i w grupie. Gra pomoże specjalistom (również w sposób zdalny) oraz rodzicom korygować i monitorować postępy dzieci w terapii. Scenariusze ćwiczeń są tworzone przez ekspertów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji oraz psychologii i pedagogiki.

Zlikwidujmy bariery – porozmawiajmy nie słysząc

Kolejnym przykładem realizacji jest aplikacja Gesture tu Speach. Jej głównym celem jest przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami z wadą słuchu i osobami słyszącymi, Umożliwia płynną komunikację użytkownikom polskiego języka migowego oraz języka polskiego. Zaprojektowana została na platformy iOS i Android. Użytkownikiem aplikacji może być osoba głucha, znająca polski język migowy oraz osoba słysząca, która nie zna polskiego języka migowego, gdyż aplikacja zaciera tę barierę komunikacyjną. Oprogramowanie tłumaczy gesty języka migowego na język mowy lub tekst. Wykorzystuje do tego kamerę oraz technologie Pose Estimation i Deep Learning. Pierwsza z nich analizuje ruchy ciała za pomocą kamery – przekłada widok ciała na cyfrowy model przestrzenny, umożliwiający ocenę miejsca położenia rąk człowieka. Druga technologia wykorzystywana jest między innymi do doskonalenia technik rozpoznawania mowy i przetwarzania języka. W ten sposób możliwa jest płynna komunikacja dwustronna. Mowa osoby zdrowej w czasie rzeczywistym zamieniana jest na gesty języka migowego. Użytkownicy aplikacji będą porozumiewać się z każdą osobą, posiadającą aplikację GTS, która znajdujące się w pobliżu. Dzięki możliwości dzielenia licencji napotkana osoba, chcąca skomunikować się z osoba z wadą słuchu, nie będzie musiała ponosić kosztów zakupu aplikacji. Dzięki temu zwiększymy popularność i dostępność produktu.

Wierzymy, że z czasem nasze narzędzie stanie się nowym standardem komunikacji dla osób z wadami słuchu. Obecnie aplikacja jest dostępna na platformy iOS i Android. W przyszłości planujemy wydać wtyczki do popularnych przeglądarek internetowych wyświetlające avatara w rogu ekranu, który będzie tłumaczył transkrypcję filmu na polski język migowy, np. w przypadku filmów na platformie YouTube.

Główne funkcje aplikacji to:

  • komunikacja obustronna osób głuchych z osobami słyszącymi;
  • przekład mowy w języku polskim na polski język migowy;
  • przekład gestów oraz znaków polskiego języka migowego na mowę lub tekst w języku polskim;
  • budowanie społeczności osób z wadą słuchu;
  • system dzielenia licencji;
  • program lojalnościowy (system poleceń i kodów promocyjnych).

Główną funkcją wtyczki dla przeglądarek jest tłumaczenie mowy polskiej, np. lektora filmu na polski język migowy, poprzez wyświetlanie avatara pokazującego gesty oraz znaki.

Zobacz również

Wprowadź w życie swoją wizję #DZIAŁAJONLINE

'merce - hybrydowa platforma e-commerce! Z myślą o firmach, które planują przeniesienie swojej sprzedaży B2B do internetu, przygotowaliśmy bezpłatny poradnik…