Ostatnie stoiska wystawiennicze! Zostań wystawcą

Kup bilet

Ankieta eTrade Show

Ankieta epidemiologiczna - online

 

1. Zapoznałem się i akceptuję „Wymogi obowiązujące podczas wydarzeń organizacyjnych przez International Center of Events II SP. z o.o. podczas przygotowania i organizacji wydarzen (targów, konferencji) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, dostępne na Bezpieczeństwo na targach
2. Przyjmuję do wiadomości, ze jako uczestnik wydarzenia mogę byc poddany pomiarowi temperatury.
3. Zobowiązuję się, że jeżeli w dniu wydarzenia, na które posiadam bilet/wejściówkę zostanę poddany/a kwarantannie lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
4. Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałem bezpośredni kontakt z:
• osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19
• lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19
• lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
5. Oświadczam, w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem.
________________________________
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTERNATIONAL CENTER OF EVENTS II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/48
2. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem sie COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz sprzedaż biletów i organizacja wydarzenia.
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie sprzedażny biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie: Polityka prywatności